O nama

Katolička udruga Veronikin rubac
za pomoć starijim i nemoćnim osobama

Udruga djeluje na području grada Osijeka i Osječko-baranjske Županije. Udruga je osnovana da djelom i životom svojih članova svjedoči kršćansku vjeru u djelotvornoj ljubavi na poseban način prema starijim i nemoćnim osobama, u duhu katoličke tradicije skrbi za starije i nemoćne osobe. Članstvo u udruzi je na volonterskoj bazi.

Izvadak iz Statuta Udruge:

Ciljevi iz članka 6. Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

  • Okuplja građane koji žele pomagati starijim i nemoćnim osobama;
  • Neposredno pomaže prvenstveno starijoj i nemoćnoj osobi u okolnostima u kojima živi, što podrazumijeva traženje i posjećivanje ugrožene osobe i omogućivanje dostojnog života;
  • Osniva i vodi dnevni boravak za starije i nemoćne osobe
  • Osniva i vodi domove za starije i nemoćne osobe;
  • Osniva i vodi centre za pomoć i njegu u kući;
  • Prikuplja osnovne životne potrepštine i vrši njihovu podjelu;
  • Osigurava predavanje, seminare i druge stručne skupove o problematici na području starih, bolesnih i nemoćnih osoba;
  • Duhovno, stručno i profesionalno usavršava članove;
  • Surađuje s drugim istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu, te svim katoličkim udrugama i crkvenim organizacijama.

Pojam volonterstva

lat.voluntas = volja

Volonter je građanin koji se nakon ispunjenih građanskih i državnih stavlja na nekoristoljubljivo raspolaganje zajednici posvećujući pozornost siromašnima, zapostavljenima, nemoćnima i pokretanju inicijativa koje su otvorene za suradnju s javnim ustanovama i društvenim snagama.

Prema Ivanu Pavlu II. ljudski je rad ključ rješenja socijalnog pitanja, a teološki gledano, Bog čovjeka poziva na suradnju, sudioništvo. Ovo bi trebala biti nit vodilja odnosa naših vjernika prema dobrovoljnom radu.

Volonterstvo nije novi način služenja, već upravo najstariji način laičkog uključivanja u Crkvu. U novom se Zavjetu bilježi pod vidom caritasa. Volonterstvo našeg doba ipak je nešto novo; suvremeno društvo stvara potrebe i traži nove odgovore na pitanja i dileme.

Zbog ovoga je nužno pokretanje procesa koji ističu važnost dobrovoljstva u društvu, jer bez dobrovoljnog organiziranja građana suvremeno društvo ne može riješiti nagomilane novonastale probleme.