ZAPISNIK sa Izvještajne i Izborne Skupštine

OSIJEK – Katolička udruga „Veronikin rubac“ Osijek, Trg Vatroslava Lisinskog 3, održala je 26. veljače 2018. godine u 17 sati u prostorijama Franjevačkog Samostana Tvrđa svoj osvrt na 2017. godinu. Prilažemo  zapisnik.

Prisutnih članova bilo je 35 , Spisak prisutnih članova sa potpisima u prilogu zapisnika.
Pozvani gosti bili su;
Romano Kristić, Pročelnik ureda za Socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka ,
Ivka Kaurinović, direktorica Centra za socijalnu skrb Osijek,
Zoltan Dukai, duhovni asistent,
Denis Ćosić, predsjednik Crvenog križa Osijek,
Glas Slavonije Osijek,
Slavonska Televizija Osijek.
Nevenka Špoljarić, novinarka Glasa Slavonije
Predsjednica Udruge Marija Šešo otvara Skupštinu i daje riječ Duhovnom asistentu Zolatanu Dukai, koji započinje pozdravom i prigodnim riječima na radu udruge te blagosljiva članove udruge i prisutne goste i započinje molitvom Očenaš.

Predsjednica udruge Marija Šešo, predlaže radno predsjedništvo koje će voditi ovu Skupštinu:
1. Katica Štark, predsjednica
2. Slaven ;ardot, član
3. Ivanka Bukvić, član
4. Szilner Vera, zapisničar,
5. Kos Biserka , ovjeroviteljica zapisnika
6. Kozić Bernardica, ovjeroviteljica zapisnika

Štark Katica izvještava članove da je ovo 11 izvještajna i 4 izborna Skupština i predlaže :
D N E V N I R E D
1. Izvještaj o radu Udruge za 2017. Godinu
2. Financijsko izvješće za 2017. Godinu
3. Izvješće nadzornog odbora
4. Program rada za 2018. Godinu
5. Rasprava
6. Pauza
7. Izbor, predsjednika udruge,
8. Izbor, dopredsjednika udruge,
9. Izbor tajnika udruge,
10. Izbor članova Izvršnog odbora udruge,
11. Izbor člana izvršnog odbora udruge,
12. Izbor člana izvršnog vijeća udruge,
13. Izbor članova Nadzornog odora udruge.
14. Izbor Stegovnog suda udruge,

Točka 1.
Predsjednica Udruge Marija Šešo, podnijela je izvještaj o radu udruge za 2017. Godinu prilog zapisniku

Točka 2. Tajnica udruge Vera Szilner, podnijela je financijsko izvješće za 2017. God. prilog zapisniku

Točka 3. Predsjednica Nadzornog odbora Karica Đeri podnijela je izvješće o radu Nadzornog odbora,
Točka 4. Plan rada za 2018. Godinu podnijela je Stana Košćak, prilog zapisniku
Prihvaća se izvješće o radu udruge za 2017. godinu.
Prihvaća se financijsko izvješće za 2017. godinu
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu
Prihvaća se Plan rada za 2018. Godinu

Kako nije bilo rasprave po navedenim točkama Dnevnog reda prešlo se na drugi dio Skupštine Izbor kandidata za vođenje udruge u slijedeće dvije godine.

Svi prisutni dogovorili se da neće biti pauze i Skupština je nastavljena:

Predlaganje kandidata za novo vodstvo :
1. Za predsjednicu udruge predložena je Marija šešo,
2. Za dopredsjednika udruge predložen je Viktor Beniković
3. Za tajnicu udruge predložena je Vera Szilner,
4. Za člana izvršnog vijeća predložena je Branka Lacković,
5. Za člana izvršnog vijeća predložena je Dragica Nemet,
6. Za članove Nadzornog odbora predloženi su slijedeći članovi:
7. Erk Slavica
8. Štark Katica
9. Marodt Vlasta,
10. Za članove Stegovnog suda predloženi su slijedeći članovi:
11. Kordić Jaka
12. Elvedji Dubravka
13. Metzger Silvija.

Prešlo se izglasavanju glasovanja na predložene kandidate i tako su za novo vodstvo Katoličke udruge za naredne dvije godine izabarani;

14. Marija Šešo, za predsjednicu udruge,
15. Viktor Beniković za dopredsjednika udruge,
16. Vera Szilner, tajnica udruge,
17. Branka Lacković, član izvršnog vijeća udruge,
18. Dragica Nemet član izvršnog vijeća udruge,
19. U Izvršno vijeće udruge po svojoj funkciji su članovi predsjednica udruge, dopredsjednik udruge, tajnik udruge i dva člana udruge Branka Lacković i Dragica Nemet,
20. Nadzorni odbor izabrani su slijedeći članovi:
21. Erk Slavica, Štark katica i Vlasta Mardot,
22. Stegovni sud izabrani su slijedeći članovi:
23. Jaka Kordić, Dubravka Elvedji i Silvija Metzger.
Predstavni Grada Romano Kristić zahvalio je na dobroj suradnji Grada i Udruge, jer su prepoznali našu aktivnost i uvijek su nam doniraju sredstva kako bi ova udruga mogla obavljati aktivnosti za koje se opredjelila.
Denis Ćosić iz Crveno Križa koji su naši vjerni suradnici, uvijek se odazovu ako ih trebamo, pohvalio je naš rad udruge.
Ivka Kaurinović, iz Centra za socijalnu skrb osijek , koja je i naš član Udruge osvrnula se na dobru suradnju ove ustanove i udruge.
Službeni dio Skupštine završio je u 18 sati.
Nakon toga bila je priređena mala zakuska.
U Osijeku, 26.02. 2018. God.

Zapisničar:
Vera Szilner

Ovjerovitelji zapisnika:
Kos Biserka
Kozić Bernardica

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*