Katolička udruga Veronikin rubac održala izvještajno-izbornu skupštinu

Sa puno ljubavi starijim i nemoćnim osobama darovali smo 3395 volonterskih sati!

OSIJEK – Sve što smo u Veronikinom rupcu učinili, učinili smo sa puno ljubavi, a radost djelimo sa našim suradnicima i korisnicima. Želeći odgovoriti zahtjevima vremena u kojemu živimo gdje je materijalni doprinos zajednici postalo mjerilo uspješnosti, prije 11 godina u Osijeku je osnovana naša Udruga. Želimo pomoći onima koji su postali suvišni, sami i napušteni, želimo popraviti ovaj način razmišljanja i pomagati samima, slabima, nemoćnima, biti siromašnima obitelj koja će zamijeniti onu koju su tijekom života izgubili, kazala je Marija Šešo, utemeljiteljica i predsjednica Katoličke udruge Veronikin rubac, na izvještajno-izbornoj skupštini održanoj 26. veljače u Franjevačkom samostanu sv. Križa u Osijeku. Nakon zajedničke molitve i blagoslova fra Zoltana Dukaija, duhovnika Udruge, predsjedateljica skupštine Katica Štark ponosno je istaknula kako ove četvrte izborne skupštine u 11 godina evanđeoskoga služenja potrebitima Veronikin rubac ima snažan alat, a to je ljubav prema bližnjemu koji je temelj rada terenskih ekipa Udruge, dok članstvo nastoji socijalni nauk Crkve angažirano provoditi u svojemu životu tako što donosi radost i mir ljudima, korisnicima usluga neovisno o vjerskoj i drugoj pripadnosti osobe u potrebi. Skupština je izabrala Izvršni odbor sa predsjednicom M. Šešo i dopredsjednikom Viktorom Benikovićem, dok je tajnica Vera Szilner, a članstvo Branka Lacković i Dragica Nemet. U dvogodišnjem mandatu su izabrani i članovi Nadzornog odbora (Slavica Erk, Karica Štark i Vlasta Marodt) te Stegovni sud (Jaka Kordić, Dubravka Elvedji i Silvija Metzger).

Govoreći o radu tijekom 2017. godine ponovno izabrana predsjednica Šešo je izvijestila da Udruga ima 63 člana, polovica je aktivno angažiranih u radu sa korisnicima brinući na različite načine o 125 starijih i nemoćnih osoba te je prošle godine članstvo darovalo potrebitima 3395 volonterskih sati (Udruga je 2016. brinući za 134 korisnika ostvarila 2470 sati rada), a tijekom 11 godina rada evidentirano je čak 327 korisnika. Hvalevrijedan socijalno-humanitarni doprinos Veronikinog rupca civilnom društvu „sa malo novca i puno ljubavi“ i „skroviti rad, bez osobne promocije, sa vidljivim rezultatima“ pohvalili su gosti na skupštini i suradnici Udruge: Denis Ćosić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Osijek, mr. sc. Romano Kristić, pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Osijeka, i Ivka Kaurinović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Osijek, ujedno članica Veronikinog rupca.

„Na slavonsko-baranjskom području sve učestalije odlaze mladi iz obiteljskoga doma, ostaju stariji, nemoćni, a u općoj se populaciji stalno povećava broj osoba treće životne dobi. Želja je Katoličke udruge Veronikin rubac pomoći, zbrinuti osobe starije od 65 godina koje mogu uz malu pomoć volontera ostati u svojoj sredini u poznatom okruženju (ne ići u institucijski smještaj) i osjećati vlastitu vrijednost i samopoštovanje. Svjesni smo da je starost samo životna faza, znajući da nam naša ograničenja predstavljaju prepreku za čije svladavanje imamo želje i volje, samo nam katkad nedostaje snage. Pokušavamo biti član obitelji koja treba tu pomoć. U Osječko-baranjskoj županiji udio starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu, prema popisu iz 2011 godine, iznosi 17,2 posto, sa tendencijom porasta, a to govori o izrazitom starenju stanovništva. Teško je uz nemoć sići niz stepenice sa trećeg kata i vratiti se sa potrebitim namirnicama. Teško je oprati prozore, ući u kadu, otići k liječniku. Teško je prihvatiti samoću, obići nam draga mjesta. Teško je ili nemoguće obići groblje kada imaš 85 godina i živiš sam. Neki tvoji mlađi umrli su, neki iselili ili su davno otišli trbuhom za kruhom. Tvoja umirovljenička primanja jedva dosežu preživljavanje, a zbog dvadesetak kuna odijeljen si od društvene skrbi. I zbog vas/njih postoji Katolička udruga Veronikin rubac. Kada osoba koja ima potrebu nazove Udrugu ili dobijemo obavijest od susjeda, liječnika obiteljske medicine, socijalnog radnika ili patronažne sestre, pokušavamo riješiti problem. Ako zbog nekog razloga, a na žalost u pravilu zbog prepreke imovinskog cenzusa nismo u mogućnosti riješiti problem, kroz društveni sustav uskaču volonteri Veronikinog rupca. Svjesni smo da ne možemo otkloniti, ali možemo umanjiti samoću, beznađe, bespomoćnost, makar pokušajem. Trenutno imamo 125 korisnika, lani nas je napustilo devetero i registar umrlih je sve deblji. No, osobe koje skrbe o potrebitima postaju sve starije te ih je u ovih 11 godina postojanja gotovo dvadesetak zamijenilo mjesta iz izdavatelja u primatelja usluga. Kako bismo pratili rad pojedinaca svake godine sastavljamo izvješća o radu koji pokušavamo izraziti u volonterske sate… Udruga koristi vlastita sredstva, privremeno ustupljena korisnicima, s kojima je olakšan rad volontera u domu korisnika (npr. invalidska kolica, bolesničke postelje, hodalice, toaletne stolice)“, izvijestila je predsjednica. Najviše sati volonteri su 2017. darovali korisnicima pomažući u: održavanju osobne higijene (384 sata), velikom spremanju (254), dajući telefonsku potporu (416 poziva, 15 sati razgovora), zatim posjećujući starije i družeći se s njima (419), čineći pratnju na liječničke preglede (stotinjak sati), usluga šišanja (123 sata), a dio aktivnosti odnosi se npr. na usluge vožnje na svetu misu (71), šetnje i razgovor sa korisnicima (102 sata) i obilazak grobnih mjesta bližnjih, liječnika i dr., pomaganje u glačanju rublja i kuhanju, a za dežurstvo u Udruzi utrošeno je 535 sati. „U Osijeku se organiziraju tribine o socijalnom nauku Crkve na kojima kroz dokumente možemo upoznati osnove socijalnog djelovanja kako Crkve kao institucije tako i laika koji taj nauk moraju primjenjivati u svakodnevnici na korist pojedinaca i društva. Među aktivnostima informiramo se o aktualnostima, educiramo… Po prvi puta uočili smo da uz naš napor za premošćivanjem iznenadne situacije imamo 14 smještenih u ustanove i troje potpuno ozdravljenih korisnika. U srpnju 2917. godine Sabor RH donio je Zakon o zaštiti nasilja u obitelji, u kojem se posebna zaštita predviđa za osobe u dobi od 65 godina i više. Uz ostale oblike nasilja (ekonomsko, fizičko, psihičko i spolno) uvodi se zakonska odredba za zlostavljanje starih koje je kazneno (ne)djelo, primjerice osoba nema što jesti, živi u smeću, te zanemarivanja osoba s invaliditetom i osoba starije životne dobi (npr. nedavanje lijeka) koje dovodi do njene uznemirenosti, vrijeđa dostojanstvo i time još nanosi tjelesne i društvene patnje. Članstvo je informirano o obvezi prijave zlostavljanja po spoznaji o istom, a kazne koje odredi sud kreću se do 10000 kuna ili 45 dana zatvora“, napomenula je Šešo te zahvalila svima koji su pomogli u ostvarenju ciljeva Udruge. Na skupštini je Katica Đeri u ime Nadzornog odbora potvrdila je odličnost u radu, a o financijskom izvješću i planiranom govorila je Szilner. Zahvaljeno je za novčane priloge: Gradu Osijeku (10000 kn), Osječko-baranjskoj županiji (7.400 kn), Hrvatskoj stranci umirovljenika (5000 kn), Unikomu (500 kn) i desetoro građana-obitelji (5650 kn) te Franjevačkom samostanu u Tvrđi za potporu.

Aktivnosti u 2018. najavila Stana Košćak, članica Upravnog odbora ističući bitno senzibiliziranje lokalne zajednice za ublažavanje problema samoće starijih osoba i to u okviru aktivnosti koje će djelatno ostvariti dosadašnju praksu „tu sam za tebe“, šireći volonterski rad u socijalnoj sredini uz geslo „Usvoji o(u)samljenog prijatelja u svome susjedstvu“ i to tako da volonter „bude unuk nečijoj baki ili prijatelj osamljenom susjedu, pomoć onemoćalom samcu ili sugovornik starcu“, a tu će inicijativu Udruga pokušati ostvariti u suradnji sa vjeroučiteljima, župnim karitasima, Medicinskom školom i drugima. „Održavamo trajnu edukaciju članstva na redovnim mjesečnim sastancima posljednjeg ponedjeljka u 17 sati, u dvorani Franjevačkoga samostana u Tvrđi gdje smo smješteni od osnutka. Posebnu pozornost posvećujemo nastavku edukacije volontera za palijativnu skrb, njegovanju kršćanske etike u svakodnevnoj komunikaciji, realitetnoj terapiji… U evidencijski karton volontera bilježi se edukacijski program koji je volonter uspješno završio. I ove godine sudjelovat ćemo na duhovnoj obnovi, surađivati sa srodnim udrugama Među ciljevima Veronikinog rupca u 2018. su: pripadnošću čuvati od isključenosti jer uključenost – pripadnost sudjelovatelja (korisnika volonterskog rada i članstva) u Udruzi čuva sve skupa od socijalne isključenosti i daje kvalitetu života. Naime, korisnici postaju socijalno uključeni svakom pa i najmanjom aktivnošću članova Udruge, a time se uvećava životna kvaliteta korisnika u vlastitoj sredini u najvećoj mogućoj mjeri i što je duže moguće.

Cilj djelovanja je i pravilno korištenje prava na tuđu pomoć organiziranu od strane lokalne zajednice te aktivno uključivanje Udruge u organizaciju i razvoj: skrbi za palijativne bolesnike tj. mogućnosti poboljšanja organizacije palijativne skrbi na razini Osječko-baranjske županije, projekta dnevnog boravka starijih i bolesnih u Osijeku i rad na smanjenju ‘osamljenosti u susjedstvu’. Prvu procjenu potreba korisnika obavlja ekipa socijalnog radnika-volontera i prvostupnice sestrinstva-volontera tijekom prvoga posjeta“, razložila je Košćak, zaključujući kako: „Udruga okuplja građane dobre volje oko pomoći potrebnima koji su zbog toga zahvalni i sretni, a to je najvažnije.“

Tekst i fotografija: Nevenka Špoljarić

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*