IZVJEŠĆE O RADU KATOLIČKE UDRUGE ZA 2017. GODINU

OSIJEK  – Želeći odgovoriti zahtjevima vremena u kojem živimo gdje je materijalni doprinos zajednici postalo mjerilo uspješnosti – prije 11 godina u Osijeku osnovana je naša udruga! Mi želimo pomoći onima koji su postali suvišni, sami i napušteni. Mi želimo popraviti ovaj način razmišljanja i pomagati samima, slabima, nemoćnima, siromašnima obitelj koja će zamijeniti onu koju su tijekom života izgubili.

Kako živimo na području gdje je sve učestaliji odlazak mladih (Slavonija i Baranja) to se u općoj populaciji stalno povećava broj osoba treće dobi. Osnovna želja Udruge je pomoći, zbrinuti osobe starije od 65 godina koje mogu uz malu pomoć volontera ostati u svojoj sredini u poznatom okruženju i osjećati vlastitu vrijednost i samopoštovanje.

Svjesni smo da je starost samo faza života znajući, da nam naša ograničenja predstavlja samo prepreku za čije savladavanje imamo želje i volje(samo nam ponekad nedostaje snage).

Pokušavamo biti član obitelji koja treba tu pomoć. Na području Osječko-Baranjske Županije udio starijih od 65 godina u ukupnom stanovništvu prema popisu iz 2011 godine iznosi 17,2%, sa tendencijom porasta – govori o izrazitom starenju stanovništva.

Teško je uz nemoć sići niz stepenice sa trećeg kata i vratiti se sa potrebitim namirnicama. Teško je oprati prozore, uči u kadu, otići liječniku . Teško je prihvatiti samoću, obići nam draga mjesta. Teško je ili nemoguće obići groblje, a imaš 85 godina i živiš sam .Neki tvoji mlađi umrli su, neki iselili ili davno otišli trbuhom za kruhom. Tvoja umirovljenička primanja jedva dosežu preživljavanje, a zbog onih mekih 20,00 kuna dijelite sudbina odvojenosti od društvene skrbi.

Katolička udruga „Veronikin rubac“ postoji u našem gradu već 11 godina. U ovom trenutku kada se sastavlja izvješće udruga ima 63 člana, a brine se za 125 starije i nemoćne osobe. Prošle godine napustilo nas je 9 naših štićenika. U našu ukupnu evidenciju upisano je 327 korisnika, te iz broja o kojima sada skrbimo proizlazi da je registar preminulih sve deblji.

U našem radu svi članovi – volonteri prolaze kroz stalnu edukaciju kako kroz predavane na mjesečnim sastancima, tako i kroz razmjenu iskustva sa ostalim članovima udruge, Svi problemi posebice oni koji su vezani za zbrinjavanje naših korisnika, brojni su o njima razgovaramo međusobno, pronalazimo rješenje kroz institucije sustava, a budući je isti trom to premoštavamo brzim uključivanjem. Kada osoba koja ima potrebu nazove udrugu ili obavijesti putem susjeda, liječnika obiteljske medicine, socijalnog radnika ili patronažne sestre, pokušavamo riješiti problem. Ako zbog nekog razloga , a nažalost tu je u pravilu prepreka imovinski cenzus nismo u mogućnosti riješiti problem kroz društveni sustav uskaču volonteri Veronikinog rupca. Svjesni smo da ne možemo otkloniti ali možemo umanjiti samoću, beznađe, bespomoćnost i to kroz pokušaj.

Postati članom obitelji korisnika, volonter preuzima trajnu brigu za štićenika, te zaista postaje članom obitelji, uz njih ostajemo stalno do smještaja u instituciju ako mu je potrebna takova vrst skrbi, potpunog ozdravljenja ili nažalost napuštanja ovog života.

Da bi odgovorili zahtjevima koje se pred volontere postavljaju u tijeku 2017 godine darovali smo potrebitima 3395 volonterskih sati.

No osobe koje skrbe o potrebitima postaju sve starije te ih je u ovih 11 godina postojanja gotovo dvadesetak zamijenilo mjesta iz izdavatelja u primatelja usluga.

Kako bi pratili rad pojedinaca za svaku godinu sačinjavamo izvješće o radu i to pokušavamo izraziti u volonterskim satima pa nabrojimo ih:

-pranje rublja i glačanje 13 sati
-plaćanje režija 52 sata
-kuhanje i druženje 117 sati
– ostvarivanje prava iz zdravstvenog i socijalne skrbi 16 sati
– nabavka za domaćinstvo 88 sati
– nabavka lijekova 39 sati
– osobna higijena korisnika 384 sati
– telefonska podrška 416 poziva 15 sati
– veliko spremanje 254 sati
– posjete groblju 79 sati
– posjete i druženje 419 sati
– Vožnje liječniku specijalisti 58 sati
– pratnja na specijalističke preglede 17 sati
– šišanje 123 sata
– vožnja na Sv.misu 71 sati
– odlazak liječniku obiteljske medicine 49 sati
– razgovor i druženje u ustanovi 57 sati
– dežurstvo u udruzi 535 sati
– vođenje financijskog knjigovodstva 250 sati
– priprema i organizacija Skupštine 110 sati
– Odlazak u banku 55 sati
– pomoć pri aplikaciji terapije 8 sati
– manji kućni popravci 18 sati
– naručivanje za bolesničke pretrage 27 sati
– uviđaj 18 sati
– čitanje pošte i obrada materijala 170 sati
– šetnje s korisnikom 102 sata
– izrada materijala za natječaje za donaciju sredstava kod lokalne i
Županijske uprave i ostalih javnih subjekata
110 sati
– Otvaranje pošta i obrada 140 sati
– Vođenje Web stranice 3 sata

 

U Udruzi koristimo sredstva kojima olakšavamo rad našim volonterima a nalaze se u domovima naših korisnika, sredstva su naše trajno vlasništvo a ustupljena su na revers.

– Bolesničkih postelja 15 komada
– Hodalica na kotače 9 komada
– Prenosivi WC 10 komada
– Toaletna kolica 5 komada
– Invalidska kolica 13 komada
– Obična hodalica 11 komada
– Antidekubitalni madrac 3 komada

 

Svu opremu smo nabavili kroz donaciju sredstava Grada Osijeka i Županije Osječko-Baranjske, Unikom Osijek i Hrvatske stranke umirovljenika.

Imamo izuzetnu suradnju sa Centrom za socijalnu skrb, Crveni križ Osijek, Caritasom Osijek, Patronažnom službom Osijek, Rijekom Ljubavi Osijek, HZZO Osijek, a posebice sa Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Osijeka i Županije.

Naš stalni pratilac je „Glas Slavonije koji ne samo da prati nego i izvještava o našem radu kroz vodič za Udruge.

Po prvi puta moramo istaknuti da uz naš napor za premošćivanjem iznenadne situacije imamo 14 smještenih u ustanove i troje potpuno ozdravljenje naših korisnika.

Sastajemo se svakog posljednjeg ponedjeljka u mjesecu, izmjenjujemo iskustva i analiziramo učinjeno.

Da bismo mogli biti pravi volonteri moramo biti obučeni. A pri obuci članova realiziramo naš program rada. Tako smo tijekom 2017 godine odradili ciklus predavanja za naše članove o skrbi i pristupu palijativnim bolesnicima.

U mjesecu travnju smo nazočili jednodnevnom seminaru o korporativnom volontiranju u organizaciji Volonterskog centra Osijeka, Zagreba i Splita. U rujnu 2017 godine za članove udruge održana je duhovna obnova koja je za cilj imala obnavljanje dobrih odluka i učvršćivanje u volonterskim akcijama.

Ove godine na osobit način imali smo tematsku radionicu o žalovanju, koju je održala Dr. Branka Kandić- Splavski, te na vrlo pristupačan i stručan način pomogla članovima u pripremi obitelji na gubitak kao i na preživljavanje traume koju nosimo sobom.

U Osijeku se organiziraju tribine o socijalnom nauku crkve na kojima kroz dokumente možemo upoznati osnove socijalnog djelovanja kako crkve kao institucije tako i laika koji taj nauk moraju primjenjivati u svakodnevnici na korist pojedinaca i društva.

U mjesecu srpnju 2917 godine Sabor RH donio je Zakon o zaštiti nasilja u obitelji, u kojem se posebna zaštita predviđa za osobe u dobi od 65 godina i više. Uz ostale oblike nasilja (ekonomsko, fizičko, psihičko i spolno) uvodi se i zanemarivanje osoba s invaliditetom ili osoba starije životne dobi koje dovodi do njene uznemirenosti vrijeđa dostojanstvo i time još nanosi tjelesne i društvene patnje.

Nadalje članovi su informirani o obvezi prijave zlostavljanja po spoznaji o istom, a kazne koje odredi sud kreću se do 10.000,00 kn. ili 45 dana zatvora.

I da završimo, sve što smo učinili, učinili smo sa puno ljubavi a radost djelimo sa našim suradnicima i korisnicima.

PREDSJEDNICA UDRUGE:
MARIJA ŠEŠO, dipl.iur.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*