VOLONTERI U PALIJATIVNOJ SKRBI POŠTIVANIJE ŽIVOTA U PALIJATIVNOJ SKRBI (Edukacija održana 26. listopada 2015.)

OSIJEK – Palijativni bolesnici su, grubo, svi bolesnici kod kojih je završeno aktivno liječenje a boluju od neizlječive bolesti, osim malignih bolesti, uključuje kronične bolesti koje ugrožavaju život bolesnika. Palijativna skrb može nadopuniti i poboljšati terapiju koja utječe na bolest, ili pak može postati glavni fokus skrbi.

Palijativna skrb ili djelotvorno ublažavanje boli, podrazumijeva optimalnu primjenu lijekova i postupaka ublažavanja poteškoća kako bi se unaprijedila kvaliteta života. Plod udruženog umijeća medicinske palijativne njege i hospicijske ljudske pažnje rađa cjelovitom ljudskom brigom i ljubavlju prema teškom bolesniku i prema umirućem. To je ostvarivanje kulture života na tom području.

Čovjek živi i dok umire. U ozračju: „Vi ste važni jer ste Vi“, osoba se može osjećati, kao priznata i voljena, makar se nalazila i u neizbježivim okolnostima tjelesnog i duševnog slabljenja. Čovjek je stvoren na sliku Božju, određen je za vječnost. Ovdje je izvor ljudskog dostojanstva. Snagom svojeg dostojanstva svaki čovjek u svakom stadiju svoga života, makar ono bilo stavljeno u pitanje teškom bolešću ili patničkim tijekom umiranja, uvijek zadržava pravo na poštivanje temelja i preduvjeta tog dostojanstva.

Kada je 1979. God Nobelova nagrada za mir bila dodijeljena blaženoj majci Tereziji, katoličkoj redovnici, koja se medu ostalim posvetila njezi umirućih u Indiji, i drugdje u svijetu, ta je nagrada na svoj način bila priznanje pokretu hospicija i palijativne skrbi, onima koji imaju osjećaja, snage, znanja i volje posvetiti se čovjeku-osobi i njegovim potrebama u vrijeme njegove bolesti, i umiranja.

U zbrinjavanju palijativnih bolesnika postoje razine zbrinjavanja. Prva razina je palijativni pristup.

Palijativni pristup
Palijativni pristup je način integriranja palijativnih metoda i postupaka u okruženjima koji nisu specijalizirani za palijativnu skrb. To ne uključuje samo farmakološke i nefarmakološke mjere suzbijanja simptoma, već i komunikaciju s pacijentom i obitelji.

Palijativna skrb se pruža u multiprofesionalnim i interdisciplinarnim okvirima. Proširivanje tima može biti fleksibilno i određeno je pacijentovim potrebama i mogućnostima socijalne i ukupne društvene sredine u kojoj se bolesnik nalazi. Minimalnu verziju tima mogu činiti liječnik opće medicine i specijalizirana medicinska sestra. Međutim, u većini slučajeva su u timove uključeni socijalni radnici, psiholozi, fizioterapeuti, duhovnici i volonteri

Volonterski rad u palijativnoj skrbi
Volonteri djeluju kao dopuna multiprofesionalnom stručnom timu za skrb palijativnih bolesnika.
Uključivanje volontera određeno je Zakonom o volonterstvu u RH
Volonteri su organizirani u volonterskim udrugama. Koordinator volontera surađuje s timovima koji skrbe za palijativne bolesnike. Koordinator bi trebao biti profesionalac educiran za palijativnu skrb. Ugovorom s korisnicima volonterskih usluga se dnevno ostvaruje volonterski udio u zbrinjavanju palijativnih bolesnika. Ovaj udio uvijek je definiran u volonterskom ugovoru.

Volonteri pružaju nezamjenjiv doprinos palijativnoj skrbi. Hospicijski pokret, kao pokret za građanska prava, temelji se na volonterskom radu. Vijeće Europe ističe važnost volonterskog rada za pružanje kvalitetne palijativne skrbi u zajednici.
Da bi volonteri adekvatno ispunjavali ulogu partnera u mreži palijativne skrbi, nekoliko preduvjeta mora biti zadovoljeno:

  • Volontere moraju uvježbati, nadzirati i priznavati udruge
  • Uvježbavanje je neophodno i zahtjeva pažljiv izbor volontera
  • Volonteri djeluju unutar tima pod odgovornošću koordinatora
  • Koordinator je veza između volontera i njegovatelja, te između bolnice i udruga
  • U interdisciplinarnom timu, volonteri nisu zamjena za bilo kojeg člana osoblja, već dodatak radu tima.

Volonterski hospicijski tim

Definicija i svrha
Tim hospicijskih volontera pruža podršku i prijateljski odnos palijativnim pacijentima i njihovim obiteljima u vrijeme bolesti, patnje, tuge i žalovanja. Tim hospicijskih volontera dio je sveobuhvatne mreže potpore, te usko surađuje s drugim profesionalnim službama u palijativnoj skrbi.
Timovi hospicijskih volontera su od vitalnog značaja u doprinošenju psihosocijalnoj i emocionalnoj potpori pacijenata, rodbine i profesionalaca, te poticanju održavanja i poboljšanja kvalitete života pacijenata i njegovatelja. Podrška se nastavlja nakon smrti pacijenta i traje kroz fazu žalovanja.
Potrebe
Potražnja za volonterskim hospicijskim timovima može varirati ovisno o ulozi volontera u nacionalnim i lokalnim zdravstvenim strukturama. U nekim regijama, može biti dovoljan jedan volonterski hospicijski tim na 80.000 stanovnika.
Uvjeti
Volonterski hospicijski tim sačinjavaju posebno osposobljeni hospicijski volonteri s najmanje jednim profesionalnim koordinatorom.
Volonterski hospicijski tim sastoji se od najmanje 10 do 12 hospicijskih volontera i jednog predanog profesionalnog koordinatora. Koordinator treba imati obrazovanje iz socijalne i/ili zdravstvene skrbi, uz dodatno specijalističko osposobljavanje iz palijativne skrbi. Volonteri bi trebali završiti akreditirani tečaj za osposobljavanje, te sudjelovati u redovitom nadzoru i autorefleksiji, kao i u trajnoj edukaciji.

Volonterski hospicijski timovi ne samo da pružaju neophodnu dimenziju palijativne skrbi pacijentima i obiteljima, već i djeluju kao zagovaratelji palijativne skrbi u širokoj javnosti. U nekim zemljama volonteri doprinose prikupljanju sredstava.

Katolička udruga „Veronikin rubac“ i edukacija volontera o palijativnoj skrbi

Članovi naše Udruge pružaju usluge korisnicima u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba, kada kod korisnika izostaje snaga i volja za samozbrinjavanjem.
Korisnicima se tako povećava kvaliteta života.
Dio usluga koje redovno pružaju članovi naše Udruge, sastavni su dio skrbi koju volonteri pružaju u sklopu palijativnih timova.
Naše redovne i izvanredne edukacije uključuju i edukacije o uključivanju volontera u timove koji zbrinjavaju osoba u potrebi.

Obzirom da se ukupni zdravstveni programi bave unapređenjem palijativne skrbi na našem području, primjereno je da se i naša udruga priprema i uključuje u timove za zbrinjavanje osoba u potrebi.

Ova sesija edukacije sastavni je dio ukupne edukacije naših članova.

Tekst napisala: Stana Košćak

 

Izvori:

  • Predavanje „Palijativna skrb i ljudsko dostojanstvo bolesnika“ Valentin Pozaić, pomoćni biskup zagrebački
  • Bijela knjiga o standardima i normativima za hospicijsku i palijativnu skrb u Europi: 1. dio, 2. dio, Preporuke Europskog udruženja za palijativnu skrb
  • Zakon o volonterstvu u RH

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*