Kratko predavanje o novostima u Zakonima o zdravstvenoj zaštiti

OSIJEK – Na sastanku članova katoličke udruge Veronikin rubac, koji je održan 26.5.2014. godine održano je kratko predavanje o novostima u Zakonima o zdravstvenoj zaštiti. S obzirom da se Zakon o zdravstvenoj zaštiti sastoji od više drugih Zakona, na predavanju je najviše bila riječ o Zakonu o zaštiti prava pacijenata. Taj Zakon nam je kao članovima udruge važan jer su štićenici udruge Veronikin rubac većinom starije i nemoćne osobe koje trebaju redovitu zdravstvenu i liječničku skrb i zaštitu. A time su članice udruge koje skrbe o svojim štićenicima upoznate o pravima svojih štićenika.

Zakon o zaštiti prava pacijenata svakom pacijentu jamči opće i jednako pravo na kvalitetnu i kontinuiranu zdravstvenu zaštitu koja je primjerena njegovom zdravstvenom stanju. Zdravstvena zaštita se provodi sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima i etičkim načelima, u najboljem interesu pacijenata uz poštivanje njegovih osobnih stavova. Zaštita prava pacijenata u RH provodi se prema načelima humanosti i dostupnosti.

Zakon o zaštiti prava pacijenata ima 46 članaka. Nama najvažniji segmenti Zakona su: Pravo na suodlučivanje gdje pacijent sudjeluje u svim odlukama vezanim za njegovo zdravstveno stanje, Iznimka od prava na suodlučivanje gdje je ograničena mogućnost pacijenta da sudjeluje u odlukama o svom stanju, Pravo na obaviještenost o zdravstvenom stanju i svim medicinskim postupcima vezanim uz pacijentovu bolest, Odbijanje primitka obavijesti o prirodi vlastitog zdravstvenog stanja, Pravo na prihvaćanje ili odbijanje pojedinog dijagnostičkog odnosno terapijskog postupka, Zaštita pacijenta koji nije sposoban dati pristanak gdje umjesto njega odlučuje zakonski skrbnik, Zaštita pacijenta nad koji se obavlja znanstveno istraživanje gdje pacijent mora biti upoznat sa svim stavkama istraživanja u kojem sudjeluje, Pravo na pristup medicinskoj dokumentaciji o svojoj bolesti i provedenim medicinskim postupcima, Pravo na povjerljivost podataka o svom zdravlju, Pravo na održavanje osobnih kontakata pacijenta s obitelji i prijateljima, Pravo na samovoljno napuštanje zdravstvene ustanove, Pravo na privatnost prilikom pregleda ili liječenja i Pravo na naknadu štete u slučaju povrede bilo kojeg prava pacijenta koji se nalazi u Zakonu.

(Detaljnije podatke i sve stavke Zakona o zaštiti prava pacijenata možete naći klikom na stranicu → Zakon o zaštiti prava pacijenata)

Ako se povrijedi bilo koja stavka Zakona, zdravstvena ustanova i zdravstveni radnik dobivaju novčane kazne propisane zakonom. Na razini jedinica područne (regionalne) samouprave osniva se Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata, koje u slučaju teže povrede prava pacijenata o tome obavještava Povjerenstvo za zaštitu i promicanje prava pacijenata ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Tekst napisala: Irena Krajin

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*